SPORTOWE ANDRZEJKI

REALIZACJA ZADANIA Z OBSZARU 3

W listopadzie w naszym przedszkolu odbyły się sportowe zajęcia integracyjne z udziałem rodziców naszych wychowanków pt. „Sportowe Andrzejki”. Dzieci wraz z rodzicami aktywnie spędzali czas biorąc udział w różnych zadaniach sportowych. Każda z czterech grup zaproponowała inne zadania. W grupie 1dzieci mogły wykonywały rzut do celu papierowymi kulkami oraz tańczyły ze wstążkami w rytm muzyki. Grupa 2 zaproponowała „Tor przeszkód”, którego elementami były: slalom wokół stołków, przejście po ławeczce, skoki obunóż przez hula-hop oraz rzut monetą stojąc tyłem do miski z wodą. W grupie 3 wszystkie dzieciaki zamieniły się w czarownice i odtańczyły w zaklętym kręgu „ Taniec czarownic”. Grupa 4 zaprosiła wszystkich do zabawy - „Muzyczna loteryjka"- dzieci tańczyły dowolnie w rytm muzyki, kiedy muzyka milkła każde z nich odczytywało wylosowany przez siebie kartonik, wykonując polecenia opisane w nim np. : tańczymy jak samoloty, tańczymy klaszcząc nad głową, tańczymy na palcach, tańczymy parami,. Następna konkurencja to, ,,Tunel marzeń” N. dzielił dz. na dwie grupy używając szarf w dwóch kolorach .Prosi dz., aby pomyślały sobie marzenie i wyjaśniła, że spełni się tej drużynie, która pierwsza przejdzie jak najszybciej przez tunel. Na koniec N. zaproponowały wszystkim dzieciom zadanie „ Ruchomy drążek”, w którym dz. miały w rytm muzyki przechodzi pod coraz to niżej ustawionym drążku. Wszyscy cieszyli się mogą wspólnie i aktywnie spędzić to popołudnie, a rodzice dali dzieciom przykład, jak potrzebny i ważny w życiu każdego człowieka jest ruch oraz ile potrafi dać radości.


Przedszkolowo.pl logo