Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Dnia 16 września 2011 Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Jana Pawła II w Gaju podczas festynu rodzinnego przeprowadziło akcję dla społeczności lokalnej -"Bezpieczny przedszkolak".

Przedszkole przystąpiło do konkursu "Odblaskowa Szkoła", którego organizatorami są:
Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
Małopolski Kurator Oświaty i Małopolski Urząd Marszałkowski.

Udział w konkursie daje możliwość wykazania, iż przedszkole nie tylko uczy i wychowuje, ale przede wszystkim dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych twierdzi dyrektor Jadwiga Kiełbus - osoba odpowiedzialna za realizację "akcji odblaskowej" w przedszkolu. Podkreśla znaczenie noszenia różnych elementów odblaskowych.

Pamiętajmy, iż dzieci uczestniczą w ruchu drogowym praktycznie niemal od urodzenia, przy czym ich doświadczenia w tym zakresie dokonują się początkowo w rodzinie, a następnie w przedszkolu oraz stopniowo w coraz dalszym otoczeniu społecznym. Ze względu na małą odporność na urazy oraz wysokie ryzyko trwałego kalectwa małe dzieci są jedną z najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego.

Na zachowania małych dzieci w ruchu drogowym największy wpływ wywierają rodzice, niestety bardzo często wzorce postępowania dorosłych są nieprawidłowe i niebezpieczne. Dlatego też przedszkole włączyło rodziców w proces wychowania komunikacyjnego ich pociech oraz promuje wśród dorosłych uczestników ruchu prawidłowe wzorce zachowania.

Podczas festynu przeprowadzone zostały gry i konkursy, w których należało wykazać się znajomością ruchu drogowego. Uczestniczyli w nich dorośli wraz ze swymi pociechami. Na zaproszenie przedszkola przybyli policjanci z Komisariatu Policji w Trzebini, Powiatowa Straż Pożarna z Chrzanowa oraz ratownicy z Polskiej Fundacji Ratownictwa.

Podczas festynu dzieci uczestniczyły w pokazie i prelekcji zaproszonych gości, czyli poznały pracę policjantów i radiowóz policyjny, wóz strażacki i jego wyposażenie, a także wzięły udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy przy użyciu sprzętu ratowników. Atrakcją były zajęcia symulacyjne przygotowujące dzieci do ćwiczeń w rzeczywistym ruchu drogowym., a także scenki przedstawiające prawidłowe zachowania - wykonawcami ich byli rodzice.

Nagrodą dla wszystkich uczestników festynu był pyszne pieczone ziemniaki, przygotowane przez pracowników obsługi przedszkola i ciepła herbatka. Hymn przedszkola "Przyjaciele wszędzie wokół nas..." zakończył biesiadę. Uczestnicy spotkania obiecali, że zawsze i w każdej sytuacji będąc uczestnikami ruchu drogowego zachowają się prawidłowo.

reksio_anim
BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAKRelacja 2012-09-08, 22:34 | autor: Administrator Strony
Przedszkolowo.pl logo