Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Zielone Przedszkole 2019

Przedszkolaki z Gaja wróciły z zielonego przedszkola. Wypoczywały wraz z rodzinami nad Bałtykiem w Jastarni.
Organizatorem ich pobytu i animatorem zabaw była dyrektor szóstki z Trzebini Jadwiga Iwona Kiełbus. Każdy dzień przynosił wszystkim uczestnikom nowe, ciekawe doświadczenia. Dzieci w formie zabawy zdobywały wiedzę o nadmorskiej przyrodzie, architekturze wybrzeża. Poznały zwyczaje i tradycje Kaszubów. Mieszkały w ośrodku Posejdon, gdzie zainicjowały bale dla wszystkich kuracjuszy. Taniec dzieci, ich uśmiechnięte buzie, wywoływały radość wśród dorosłych. Wspólne zabawy z rodzicami i rodzeństwem przyniosły wszystkim uczestnikom wiele pozytywnych wrażeń. Każdy dzień w Jastarni pełen był niespodzianek, przyjemności i atrakcji. Tworzone sytuacje edukacyjne rozbudzały dziecięcą ciekawość i rozwijały zainteresowania. Wizyty w „parku zabaw” pozwoliły poprawić sprawność ruchową przedszkolaków, a budowle z piasku rozwinęły ich wyobraźnie i dały wyraz chęci tworzenia.
Udział w podróży po „skarb piratów” przyniósł dzieciom wiele pozytywnych emocji. Drogę do skarbu wskazywały im kolorowe strzałki, ukryte wiadomości i polecenia przewodnika. Organizowane gry terenowe, pokonywanie drogi z przeszkodami, z elementem rzutu, równowagi, skoku i biegu, podchody cieszyły się zainteresowaniem nie tylko przedszkolaków, ale również ich rodzin. Wspólne pląsy, konkursy przy ognisku pozwoliły zintegrować trzebińskie rodziny. Uwieńczeniem pobytu przedszkolaków nad Bałtykiem był chrzest morski „szczury lądowe zamieniły się w wilki morskie”. Zielone przedszkolaki odwiedziły córki króla Bałtyku, które nadały im morskie imiona i tak na przykład czteroletnia Kasia została Śpiewającą syrenką, a jej kolega Dawidek – bystrym delfinkiem.
Relacja 2019-07-10, 08:24 | autor: Administrator Strony
Przedszkolowo.pl logo