Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

W Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Gaju – Tańczy mały, tańczy dużyTroszcząc się o prawidłowy rozwój trzebińskiego przedszkolaka i dostrzegając doniosłą rolę wychowania przedszkolnego - jako pierwszej, ważnej placówki edukacyjne, której zadaniem jest wyzwalanie własnej aktywności dziecka w atmosferze poszanowania podmiotowości, - nauczyciele trzebińskich przedszkoli wzięli aktywny udział warsztatach pedagogicznych zaplanowanych i zorganizowanych przez dyrektor Jadwigę Iwonę Kiełbus. Przedszkole w Gaju przeprowadziło szkolenie nauczycieli z udziałem wykwalifikowanych trenerów i animatorów Centrum Szkoleniowego KLANZA w celu udoskonalenia sposobu i kształtu rzeczywistej i autentycznej pracy przedszkola, adekwatnej do potrzeb i oczekiwań rodziców dzieci. „Tylko dzięki zaangażowaniu w sposób partnerski rodziców zamierzenia przedszkola zostają osiągnięte, a tworząc warunki do wspólnego działania my, nauczyciele – wychowawcy, warunkujemy skuteczność osiągnięcia zamierzonych i pożądanych efektów pracy, którymi jest uzewnętrznienie predyspozycji dzieci, pielęgnowanie ich zainteresowań i rozwój ich indywidualnych zdolności” – wyraża swoją opinię dyrektor „szóstki” podkreślając znaczenie ciągłego doskonalenia pracy nauczycieli przedszkoli. W związku ze współzależnością praw rządzących fizycznym i psychicznym rozwojem dziecka, złożonym i wielostronnym charakterem zbiorowego wychowania przedszkolnego, które wymaga zróżnicowanych metod i form pracy. Warsztaty „Tańczy mały, tańczy duży ”, w których wzięło udział 30 nauczycieli trzebińskich przedszkoli, są drogowskazem do tworzenia profesjonalnych programów: nowych i ciekawych, posiadających choreografie oparte na hitach literackich i muzycznych do wykorzystania nie tylko podczas zajęć edukacyjnych z dziećmi w przedszkolu, ale również na festynach, zajęciach i dniach otwartych z udziałem rodziców. Gdyż taniec - ruch ciała, powstaje spontanicznie pod wpływem bodźców emocjonalnych lub świadomie wyraża stany psychiczne i posiada wartość estetyczną. Pamiętając o włączeniu w zabawę taneczną rodziców przedszkolaków i nie zaniedbując możliwości poznania wyrazu uczuciowego dziecka, przedszkole w Gaju zaprasza społeczność lokalną na festyny rodzinne. „Spontaniczny ruch przy muzyce jest zawsze oznaką dobrego samopoczucia, a udział dorosłych w tańcach i pląsach dzieci ożywia je i rozwesela. Zorganizowany ruch taneczny pozwala dziecku wyładować nadmiar energii nie chaotycznie i przypadkowo, ale w sposób skoordynowany, wymagający pewnego samoopanowania. Ćwiczy więc wolę, przynosi odprężenie dla dzieci ruchliwych, a u dzieci dość biernych
wzmaga ich aktywność – wyraża swoją opinię J.Kiełbus serdecznie zapraszając już dziś na majowy festyn w przedszkolu „Mama, Tata i Ja”.
Relacja 2018-02-04, 15:05 | autor: Administrator Strony
Przedszkolowo.pl logo