Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Bo przedszkole uczy

„Bo przedszkole uczy, bawi nas” z tym hasłem nasze przedszkolaki rozpoczęły okres tradycyjnych, polskich zabaw. Już 30 listopada od godz.16.00 sale przedszkolne zamieniły się w komnaty oświetlone blaskiem świec, pełne wróżb andrzejkowych, a wrota do ich wnętrza otwierali nauczyciele - dobre wróżki. Przedszkolaki wraz z rodzicami odwiedzili każdą z czterech komnat. Dzięki skorzystaniu z formy zabawowej pobudzona została wyobraźnia i aktywność wszystkich uczestników wieczoru andrzejkowego, a przede wszystkim andrzejkowa zabawa przyniosła dzieciom radość, pogodę i uśmiech, a to atrybuty spełnionego dzieciństwa. Zabawa uważana jest za coś tak oczywistego w życiu dziecka, że mało kto zastanawia się nad tym, jak ważna jest jej rola w rozwoju dziecka. Termin zabawa używany jest tak dowolnie, że jego prawdziwe znaczenie łatwo może zostać pominięte. A przecież, w wychowaniu przedszkolnym, zabawa stanowi podstawowy, a zarazem ważny rodzaj działalności dziecka. Jest środkiem ekspresji, czyli formą wyrażania stosunku dziecka do otaczającego świata. W sposób naturalny zaspakaja jego potrzebę ruchu, emocjonalnych doznań i przeżyć estetycznych, społecznych kontaktów z innymi dziećmi i dorosłymi. Stwarza okazję do zbierania doświadczeń i obserwacji, wyzwala dziecięcą, pozytywną motywację przy nabywaniu wiadomości i umiejętności. Podróż do krainy Mikołaja również pobudza dziecięcą wyobraźnie i już 5 grudnia jego wizyta w naszym przedszkolu wywołała autentyczny dziecięcy entuzjazm i zachwyt, wyzwoliła chęć do prezentacji swoich umiejętności, a nawet zdolności muzycznych, plastycznych i recytatorskich. Mikołaj z przyjemnością włączył się do zabawy przedszkolaków. Na pożegnanie wręczył dzieciom prezenty i zapewnił, że za rok z chęcią odwiedzi trzebińskie przedszkole.

Relacja 2017-12-10, 19:30 | autor: Administrator Strony
Przedszkolowo.pl logo