Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Drodzy rodzice


Nasze przedszkole poszerza wachlarz działań podczas realizacji własnego, autorskiego programu „Kocham Cię Polsko” i zorganizowało wyjazd pięciolatków wraz z sześciolatkami do Starostwa Powiatu Chrzanowskiego. Edukacja i wychowanie przedszkolne obejmuje bowiem rozwijanie społecznej aktywności dziecka zmierzającej do obiektywnego i adekwatnego poznania przez nie otaczającej rzeczywistości. W wyniku czynnego udziału przedszkolaków z najstarszych grup przedszkolnych w poznawaniu, obserwowaniu i doświadczaniu zaspakajane zostają ich potrzeby intelektualne i emocjonalne. . Nie bagatelizując walorów dydaktycznych i wychowawczych wycieczki przedszkole zorganizowało wyjazd pięciolatków wraz z sześciolatkami do Starostwa Powiatu Chrzanowskiego. Celem wizyty była bezpośrednia obserwacja pracy urzędu i jej wydziałów, kompetencji starosty i zarządu powiatu.
Dzięki otwartości urzędników starostwa na czele z starostą i kierownikami jednostek organizacyjnych powiatu, ich serdecznego przyjęcia, najmłodsi mieszkańcy powiatu chrzanowskiego zdobyli nie tylko umiejętność bezpośredniego obserwowania faktów, ale przede wszystkim wizyta dostarczyła im bogatych przeżyć emocjonalnych, ułatwiających znacznie przyswajanie informacji, jak i jej zapamiętywanie. Aby dziecko miało okazję do wspólnego działania i zabawy, aby doznawało radość i okazywało chęć wchodzenia w świat społecznych obowiązków. Pamiętając o ważnym czynniku tego procesu, a mianowicie nieustannym, obecnym przykładem postępowania dorosłych, gdyż ludzkich uczuć i zachowań tylko od ludzi można się nauczyć.
Dyrektor
Jadwiga Iwona Kiełbus

Relacja 2017-12-10, 19:23 | autor: Administrator Strony
Przedszkolowo.pl logo