Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Poszerzamy ofertę edukacyjną

Przedszkole Samorządowe nr 6 w Trzebini nie tylko wprowadza metody pracy adekwatne do wieku
i potrzeb dzieci, lecz przede wszystkim na pierwszym miejscu stawia podmiotowość małego człowieka, traktuje dziecko jako partnera, pomaga mu w rozwijaniu silnej, otwartej na twórcze poszukiwania osobowości. „Przyjmuje, iż dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością, z własnymi zainteresowaniami, możliwościami, umiejętnościami i pasją, które przedszkole powinno wspierać, rozwijać i potęgować” – twierdzi dyrektor Jadwiga Kiełbus. Wyraża się ona w daniu dziecku możliwości udziału w sytuacjach edukacyjnych ujawniających jego predyspozycje aktorskie, taneczne i wzbudzających jego postawę obywatelską, chęć niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Przyjmując zasadę, iż dziecko „nie powinno robić, co chce, lecz chcieć tego co robi”, już
w pierwszym miesiącu roku szkolnego wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach koła teatralnego, tanecznego i wolontariatu, aby dostrzec ich możliwości i zdolności, ich dziecięcy entuzjazm do tego, co nowe, ciekawe i atrakcyjne. Dziecko w wieku przedszkolnym jest otwarte na to co „nowe”, lecz, to nauczyciel przedszkola musi dokonać za niego wyboru, ukierunkować jego zainteresowania, dostrzec jego predyspozycje i zdolności, aby ustrzec od porażki i zadbać o jego dobro. Dla przedszkolaka bowiem nauczyciel jest tym, co wszystko wie i wszystko może, liczy się z jego zdaniem i opinią. Dziecko musi doświadczać zamiłowania, któremu towarzyszy entuzjazm i chęć tworzenia. Dzięki temu rozbudowuje pozytywny obraz swojej osoby, dostrzega swoje zdolności i je nie tylko pielęgnuje, lecz powiększa i rozwija. Efektem działań kół przedszkolnych jest towarzyszenie dziecku w realizacji jego pragnień i pomysłów, uczenie twórczego działania, ustabilizowanie poczucia własnej wartości, co ma wpływ na jego dalsze osiągnięcia. „Pamiętając iż wiek przedszkolny to szczególny okres rozwoju fizycznego dziecka, przedszkole poszerzyło swoją ofertę edukacyjną wprowadzając gimnastykę korekcyjną. Gdyż kształtowanie zdolności motorycznych, umiejętności ruchowych, dbanie o prawidłową postawę ciała dziecka oraz kształtowanie u niego świadomości dotyczącej zalet jej kontrolowania, jest jednym z priorytetowych celów przedszkola – twierdzi dyrektor Jadwiga Kiełbus. Poza tym jedną z najważniejszych i absolutnie bazowych umiejętności, jaką powinno osiągnąć dziecko w wieku przedszkolnym jest umiejętność komunikowania się. Zdobycie tej umiejętności ma ogromny wpływ na dla dalsze osiągnięcia poznawcze, emocjonalne i społeczne dziecka. Dlatego też przedszkole wprowadziło w tym roku zajęcia logopedyczne, które obejmują ćwiczenia usprawniające narządy mowy; ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia wyrazistej artykulacji samogłosek i ćwiczenia słuchu fonemowego. Dzięki pełnej współpracy przedszkola z rodzicami cele programów przedszkolnych są w pełni realizowane – podkreśla dyrektor przedszkola – „zaangażowanie rodziców i poparcie inicjatyw jest potwierdzeniem słuszności podejmowanych wyzwań przez przedszkole w Gaju’Relacja 2017-10-07, 21:00 | autor: Administrator Strony
Przedszkolowo.pl logo