KOŁO WOLONTARIATU

Wolontariat ma na celu przekazywanie dzieciom treści, które potęgują ich chęć niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Dostrzeganie wartości dobra. Wykorzystanie szczerej potrzeby obdarowywania miłością i życzliwością. Pielęgnowanie kreatywności. Aktywizowanie twórczej postawy wobec siebie w kontekście społecznym.

1

Pomagając młodszym kolegom, rówieśnikom z Domu Małego Dziecka, niepełnosprawnym, osobom samotnym zdobyły pewność siebie, poczucie akceptacji i uznania.
Przedszkolaki zaangażowały się w zbiórkę słodyczy, odzieży dla potrzebujących.
Akcja 18 luty „Trzebiński Dzień Życzliwości”- to efekt aktywności wolontariatu.
Przedszkolowo.pl logo