KOŁO TEATRALNEZadaniem koła teatralnego jest tworzenie różnorodnych działań sprzyjających integracji dzieci z krajów Europy, przybliżenie ich kultury, tradycji i zwyczajów. Przyswajanie treści rozwijających wśród dzieci tożsamość europejską, tolerancję, poszanowanie odmienności,
z jednoczesnym dostrzeganiem wartości i piękna własnego kraju.

p1030342

Przekazane treści pozwoliły dzieciom wybrać te kraje Europy, które rozbudziły ich ciekawość i zainteresowanie. Zdobytą wiedzę wykorzystały tworząc przedstawienie teatralne „Razem zwiedzamy Europę”.
Mali wykonawcy doskonale wcielili się w swoje role.
Występ przyniósł im wiele pozytywnych wzruszeń.

Przedszkolowo.pl logo