KOŁO TANECZNE

Głównym zadaniem koła tanecznego jest wykorzystanie dziecięcej formy wzmożonej aktywności ruchowej. Zajęcia pozwoliły dostrzec predyspozycje taneczne przedszkolaków, ich poczucie rytmu, koordynację ruchową i chęć występowania przed szerszą publicznością.
Udział w zajęciach tanecznych pozwala doskonalić posiadane zdolności.

p1030283

Dbając o wychowanie przedszkolaka w poczuciu przynależności narodowej, wykorzystując jego zdolności taneczne wprowadziliśmy naukę narodowego tańca - Polonez. Taniec został przedstawiony mieszkańcom miasta i przedstawicielom trzebińskiej oświaty. Spotkał się z aplauzem publiczności.
Przedszkolowo.pl logo