KOŁO KOMPUTEROWE

Zajęcia koła komputerowego przeznaczone są dla dzieci sześcioletnich.

Ich zadaniem jest wprowadzenie najmłodszych uczestników procesu kształcenia w świat technologii komunikacyjno – informacyjnych, przygotowanie ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, rozwijanie umiejętności właściwego korzystania ze sprzętu komputerowego, wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego i higienicznego użytkowania komputera oraz rozwijanie aktywności poznawczej dziecka.


pq41Zajęcia koła komputerowego odbywają się przez zabawę i praktyczne działanie
z wykorzystaniem komputera. Dzieci bawiąc się, uczą posługiwać się myszką, poznają klawiaturę oraz podstawowe operacje komputerowe.


Przedszkolowo.pl logo