Jak żyć zdrowo?

REALIZACJA ZADANIA Z OBSZARU 3

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W GRUPIE DZIECI 6-CIO LETNICH
Temat: „Jak żyć zdrowo?”

CELE OGÓLNE: kształtowanie nawyków prozdrowotnych
CELE SZCZEGÓŁOWE : Dziecko :rozumie znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia
- rozpoznaje i nazywa różnorodne dyscypliny sportowe
- potrafi wykonywać ruchy naśladowcze
- ma świadomość własnego ciała
FORMA PRACY : zajęcia zorganizowane z całą grupą
Metody:
- poglądowa
- zabawowo-naśladowcza,

Pomoce dydaktyczne: ilustracje różnych dyscyplin sportowych, tunele, CD, farby plakatowe, obrazki na temat poprawnych zachowań prozdrowotnych, karton, napis ZDROWIE

Przebieg zajęć :


„Osim zasad zdrowego stylu życia „-mapa pojęciowa.
Układanie na dużym kartonie obrazków przedstawiających pożądane zachowania prozdrowotne. Dzieci kolejno wybierają i omawiają obrazki , które kolejno układają wokół napisu ZDROWIE.

„Jakie znasz dyscypliny sportowe”-wypowiedzi dzieci na temat.
Odnajdywanie ilustracji do określonej dyscypliny sportowej.
Próby naśladowania ruchów charakterystycznych dla danego sportu.

„Sportowe zagadki”
Rozwiazywanie zagadek słownych o tematyce sportowej.

„Wyścigi w tunelu”
Nauczyciel zaprasza dzieci do zabaw w tunelu, wprowadzając elementy rywalizacji.
Ćwiczenie z elementem czworakowania, wzmacnianie mięśni grzbietu

„Burza mózgów”
Dzieci odpowiadają na pytanie „Jak sport wpływa na zdrowie człowieka”

„Sport , który chciałbym uprawiać”
Dzieci wybierają ilustracje spotu , która malują farba plakatową.


1982347_747226758654795_852525167_n

1982347_747226755321462_275348738_n

1982347_747226751988129_1629864545_n

10013779_747227965321341_1297831546_n

10013779_747227968654674_1967478820_n
Przedszkolowo.pl logo