ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE

1495989_747240278653443_2092870103_o

Przedszkole działając w autentycznej spójności z rodzicami swoich podopiecznych prowadzi zajęcia, które nie tylko rozwijają sprawność ruchową przedszkolaka, ale umożliwiają otworzyć dziecięcy świat autentycznych pozytywnych przeżyć i wzruszeń. W miarę wzrastania dziecka w życie przedszkola wydłuża się czas trwania zabaw i gier ruchowych, wzrasta również ich częstotliwość. Działania przedszkola nie tylko pozwalają zdiagnozować sprawność ruchową przedszkolaka, ale przede wszystkim umożliwiają rozpocząć przygotowanie do udziału w zajęciach sportowych. Podniesienie wymagań zarówno w odniesieniu do dzieci, jak i pracy personelu przedszkola jest możliwe poprzez systematyczną realizację własnego programu zdrowotnego, a atrybutem naszej placówki jest jej położenie w sąsiedztwie lasów i ogrodów . Posiadanie własnego ogrodu z placem zabaw, własnej sali do zajęć ruchowych pozwala poszerzać treści zajęć ruchowych, ich intensywność i atrakcyjność.

Spopularyzować zabawy i ćwiczenia przedszkolaków na otwartym powietrzu, we wszystkich porach roku, przy udziale członków rodziny: mamy, taty, rodzeństwa i dziadków, aby nie tylko modyfikować zajęcia ruchowe, lecz przede wszystkim dać najmłodszym uczestnikom radość udziału w zabawach ruchowych i sprawnościowych. Prowadzone zabiegi ruchowe przez nauczycieli oparte zostały na gruntownej wiedzy o dziecku , o jego możliwościach w zależności od wieku, rozwoju, stosunku zdrowia i zainteresowań. Zdobyta wiedza o dziecku, dialog z rodzicami, doświadczenie nauczycieli pozwala w sposób skuteczny i celowy zaplanować i zrealizować założone cele programu: opanowanie podstawowych, a zarazem naturalnych form ruchu przedszkolaka. Zdobycie cech motoryczności: szybkości, siły, zręczności i wytrzymałości oraz cech charakteru: dyscypliny, śmiałości, samodzielności i inicjatywy.

1912167_747531435290994_1038903522_o

Od kilku lat w maju i w czerwcu , raz w tygodniu, dzieci uczestniczą w zajęciach w stadninie koni. Uczą się jazdy konnej. Przejażdżki na grzebiecie rozwijają równowagę i stabilność. Kontakt z koniem wzbudza wiele pozytywnych doznań, daje dzieciom poczucie samodzielności i wiary we własne możliwości. Inną formą aktywności ruchowej, która ma charakter cykliczny są zajęcia na basenie. Zabawy w wodzie to doskonała gimnastyka wzmacniająca mięśnie, która zapobiega wadom postawy. Chętne uczestnictwo przedszkolaków w zajęciach jest potwierdzeniem słuszności i celowości organizowania zajęć ruchowych w wodzie. Uwzględniając indywidualne zainteresowania dzieci przedszkole pamięta o pozostawieniu dzieciom czasu na zajęcia swobodne. Spacery w terenie umożliwiają realizację tego zadania. Dzieci pokonują różnego rodzaju przeszkody naturalne, stają się autorami gier i zabaw ruchowych Ich dziecięcy entuzjazm, chęć tworzenia ułatwia wprowadzanie działań przedszkola o charakterze prozdrowotnym i proekologicznym.

1794807_748961688481302_1325320458_n

Organizowane w przedszkolu sytuacje edukacyjne z zakresu wychowania zdrowotnego zaktywizowały nie tylko wychowanków przedszkola, ale również ich rodziców, dziadków i rodzeństwo. Podczas ich trwania wykorzystano bogaty wachlarz form i metod. W miesiącu wrześniu w ogrodzie przedszkolnym organizowany jest piknik rodzinny. Podczas imprezy o nazwie "Święto pieczonego ziemniaka" prowadzone są gry, zabawy i konkursy sportowe z ziemniakiem w roli głównej, w których biorą udział trzebińskie rodziny. Bieg z ziemniakiem, szukanie ukrytych ziemniaków oraz rzut do celu i rzut w dal. Kolejną formą służącą integracji działań wychowawców i rodziców w inicjowaniu wspólnych zabaw i sytuacji edukacyjnych jest organizowany od ośmiu lat w miesiącu czerwcu wyjazd na zielone przedszkole.Dwutygodniowy pobyt przedszkolaków z rodzicami nad polskim morzem umożliwia rozwijanie sprawności ruchowej w kontakcie ze środowiskiem naturalnym i zdobycie umiejętności dbania o zdrowie własne i środowisko, w którym żyjemy. Życzliwa atmosfera, przeżycie radości ze wspólnej zabawy z babcią, czy z mamą to cele, które realizuje przedszkole dzięki prowadzeniu treningów aerobowych. Udział w zajęciach aerobiku raz w tygodniu począwszy od miesiąca października do maja ułatwia przekazywanie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej, a organizowanie go od czterech lat pozwoliło rodzicom stać się autentycznymi współorganizatorami i partnerami przedszkola w promowaniu aktywnego stylu życia. W miesiącu październiku podczas wieczoru wróżb andrzejkowych odbyły się sportowe zabawy. Dzieci wraz z rodzicami aktywnie spędziły czas biorąc udział w ciekawych zadaniach sportowych typu: taniec czarownic, muzyczna loteryjka, czy tunel marzeń. Aktywnie spędzone popołudnie w przedszkolu jest dobrym przykładem nie tylko dla dzieci, ale również dla dorosłych potrzeby czynnego wypoczynku, jakże ważnego dla zdrowia człowieka. I jak wiele potrafi dać radości wszystkim uczestnikom zabaw ruchowych.

1891036_747705861940218_252673330_n

Nauczyciele przedszkola biorą czynny udział w szkoleniach doskonalących i kursach prowadzonych o tematyce zdrowotnej i ruchowej. Dyrektor posiada kurs kwalifikacyjny do prowadzenia zajęć aerobowych, nauczyciele ukończyli warsztaty metodyczne: "Zimowe zabawy przedszkolaków", "Każdy tańczyć może", "Pedagogika zabawy: rozwijające zabawy z chustą animacyjną i tunelem animacyjnym", "Zajęcia muzyczno - ruchowe w kształceniu zintegrowanym i przedszkolnym" oraz "Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej"
Przedszkolowo.pl logo